Zelflerenrapporteren - 2e druk
Overzichten > Thematisch overzicht voorbeelden en schema's

Thematisch overzicht voorbeelden en schema's

Overzichten/checklists 

Overzicht teksteisen

1.3

Checklist tijdsplanning maken

2.3

Checklist voor een bouwplan

3.1.8

Checklist voor correctie (eind)tekst

5.4

Analyse 

Voorbeeld korte adviestekst over Magnetic Resonance Imaging

1.2, oef. 3

Voorbeeld publieksanalyse

2.1, oef. 1

Voorbeelden centrale vragen

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

Voorbeeld tijdsplanning rapport schrijven

2.3, oef. 12

Voorbeelden rapportonderdelen 

Voorbeelden titels

3.2.1, oef. 1

Voorbeeld omslag

3.2.2

Voorbeeld titelpagina

3.2.3

Voorbeeld samenvatting bachelorscriptie

3.2.4, oef. 2

Voorbeeld voorwoord

3.2.5

Voorbeeld inhoudsopgave

3.2.6

Voorbeeld begrippenlijst

3.2.7

Voorbeeld symbolenlijst

3.2.7

Voorbeeld inleiding adviesrapport/afstudeerscriptie

1.2, oef. 5

Voorbeeld inleiding beoordelende tekst

1.3, oef. 7

Voorbeeld inleiding adviestekst

3.2.8, oef. 7

Voorbeeld inleiding (stage)reflectieverslag

3.2.8, oef. 8

Voorbeeld inleiding literatuurverslag

3.2.8, oef. 9

Voorbeeld figuur

3.2.9

Voorbeelden bibliografie/titelbeschrijvingen volgens APA

3.2.12 (2)

Basisstructuren/formats 

Basisstructuur beschrijvende tekst

3.1.2

Basisstructuur notulen

3.1.2, oef. 2

Basisstructuur projectplan

3.1.2, oef. 4

Basisstructuur probleemverkenning met een verklarende centrale vraag

3.1.3

Basisstructuur voorspellende tekst

3.1.4

Basisstructuur beoordelende tekst

3.1, 3.1.5

Basisstructuur adviserende tekst

2.4, oef. 14, 3.1.6

Basisstructuur onderzoeksrapport

3.1.3, 3.1.6

Bouwplannen 

Voorbeelden handgeschreven bouwplannen

3.1.1, oef. 1

Voorbeeld verfijnd bouwplan verklarende probleemverkenning

3.1.3, oef. 5

Voorbeeld globaal bouwplan onderzoeksrapport

3.1.3, oef. 6

Voorbeeld globaal bouwplan beoordelende tekst

3.1.5

Voorbeeld verfijnd bouwplan beoordelende tekst

3.1.5, oef. 7

Voorbeeld bouwplan (in wording) beoordelende tekst

3.1.5, oef. 8

Voorbeeld globaal bouwplan adviserende tekst

2.4, oef. 14

Voorbeeld verfijnd bouwplan adviserende tekst

3.1.6, oef. 9

Voorbeeld hoofdstukbouwplan

3.1.7

Voorbeeld bouwplan reflectieverslag stage

3.1.8, oef. 11

Checklist  bouwplan

3.1.8

Onderbouwen/argumentatie 

Voorbeeld enkelvoudige argumentatie

3.3.1

Voorbeelden verzwegen argumenten

3.3.1

Voorbeeld onderschikkende argumentatie

3.3.2

Voorbeeld meervoudige argumentatie

3.3.3

Voorbeelden nevenschikkende argumentatie

3.3.4

Voorbeeld concessieve argumentatie

3.3.5

Voorbeelden signaalwoorden die op argumentatie duiden

3.3.6

Voorbeelden argumentatiestructuren in oefeningen

Oef. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 22, 2425

Voorbeelden beoordelingen argumentatie

3.3.8 - 3.3.12, oef. 15, 16, 17, 19, 2224

Model: standaardgeschilpunten

3.1.6, 3.3.13

APA/Omgaan met bronnen 

Voorbeelden titelbeschrijvingen (bibliografie)

par. 3.2.12

Voorbeelden bronvermeldingen in de tekst

par. 4.3.1, oef. 17, 1819

Voorbeelden plagiaat en fraude

par. 4.3.2, oef. 20

Formuleren 

Voorbeelden duidelijke alinea’s

4.1.1

Stappenplan herschrijven zinnen

4.2.1

Voorbeelden herschreven zinnen

4.2.1 - 4.2.4, oef. 3, 5, 6, 9, 1115

Correctie 

Voorbeelden spelfouten (en hun correctie)

5.1, oef. 1-11oef. 15

Voorbeelden interpunctiefouten (en hun correctie)

5.2, oef. 9-11oef. 15

Aandachtspunten lay-out

5.3

Checklist correctie (eind)tekst

5.4

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.