Zelflerenrapporteren - 2e druk
Overzichten > Oefeningen per hoofdstuk

Overzicht oefeningen per hoofdstuk

Hieronder volgt een beschrijving van alle oefeningen qua inhoud, soort, moeilijkheidsgraad en duur.

Hoofdstuk 1 De basis

Oefeningen hoofdstuk 1 

 

 

Nr.

Titel

Inhoud

Soort oefening

Moeilijkheids-graad

Duur

1.1

1

Begrippen combineren

Het juiste eindproduct benoemen bij elke schrijffase

Sleepoefening

Eenvoudig

Kort

1.1

2

Tekst aanvullen

Het meest plausibele woord invullen in een tekst over de schrijffasen

Invuloefening

Eenvoudig

Kort

1.2

3

Onderdelen tekst markeren

In een korte adviestekst de onderdelen inleiding, kern en conclusie onderscheiden

Markeeroefening

Eenvoudig

Kort

1.2

4

Onderdelen inleiding markeren (1)

In een korte inleiding de aanleiding, centrale vraag en opzet onderscheiden

Markeeroefening

Eenvoudig

Kort

1.2

5

Onderdelen inleiding markeren (2)

In een inleiding de aanleiding, centrale vraag en opzet onderscheiden

Markeeroefening

Eenvoudig

Kort

1.3

6

Teksteisen toepassen

De besproken teksteisen toepassen op specifieke situaties.

Open vragen

Eenvoudig

Kort

1.3

7

Inleiding beoordelen

Een inleiding van een literatuurverslag beoordelen aan de hand van een aantal teksteisen

Open vragen

Medium

Kort

Hoofdstuk 2 De analysefase

Oefeningen hoofdstuk 2 

 

Nr.

Titel

Inhoud

Soort oefening

Moeilijkheids-graad

Duur

 2

-

Hoofddoelen tekst benoemen

De inhoudelijke hoofddoelen van een zakelijke tekst benoemen

Open vraag

Medium

Kort

2.1

1

Publieksanalyse maken (1)

Een publieksanalyse maken voor twee verschillende groepen lezers aan de hand van een casus

Open vragen

Medium

Medium

2.1

2

Publieksanalyse maken (2)

Een publieksanalyse maken voor een zelf te schrijven tekst

Open vragen

Medium

Medium

2.2.1

3

Doelstellingen en centrale vragen formuleren

Centrale vragen omzetten in doelstellingen en vice versa

Open vragen

Eenvoudig

Kort

2.2.1

4

Brief analyseren

Vragen bij een Koefnoenvideo over twee ambtenaren die een brief schrijven aan een boze burger

Open vragen (en een video)

Eenvoudig

Kort

2.2.2

5

Typen centrale vragen herkennen

Centrale vragen indelen bij het juiste type

Sleepoefening

Eenvoudig

Kort

2.2.2

6

Tekstsoorten analyseren

Benoemen van tekstsoorten en (typen) centrale vragen

Open vragen

Medium

Medium

2.2.3

7

Tekstsoorten omschrijven

De juiste tekstsoort bij een omschrijving kiezen

Sleepoefening

Eenvoudig

Kort

2.2.3

8

Centrale vragen beoordelen en verbeteren

Centrale vragen, doelstellingen en fragmenten uit inleidingen beoordelen en verbeteren

Open vragen

Medium

Kort

2.2.4

9

Centrale vragen benoemen en verbeteren

Centrale vragen indelen in vraagtypen en zo nodig verbeteren

Open vragen

Medium

Medium

2.2.4

10

Centrale vragen beoordelen en verbeteren

Centrale vragen beoordelen en desgewenst verbeteren

Open vragen

Medium

Medium

2.3

11

Tijdsplanning beoordelen en verbeteren

Een tijdsplanning voor een twee weken durend project dat uitmondt in een adviesrapport beoordelen en verbeteren

Open vragen

Medium

Medium

2.3

12

Tijdsplanning maken (1)

Een tijdsplanning maken voor een drie weken durend project dat uitmondt in een adviesrapport

Open vragen

Pittig

Langer

2.3

13

Tijdsplanning maken (2)

Een tijdsplanning maken voor een tekst die de student binnenkort moet schrijven

Open vragen

Medium

Langer

2.4

14

Denkplan maken

Een voorlopig bouwplan maken voor een adviesrapport

Open vragen

Pittig

Medium

Hoofdstuk 3 De bouwplanfase

Oefeningen 3.1 Structureren 

 

Nr.

Titel

Inhoud

Soort oefening

Moeilijkheids-graad

Duur

3

-

Redeneringen beoordelen

Aangeven of twee conclusies aanvaardbaar zijn op grond van de gegeven argumentatie

Multiple choice

Medium

Kort

3.1.1

1

Handgeschreven bouwplan maken

Een globaal bouwplan maken voor een beoordelende tekst

Open vragen

Medium

Langer

3.1.2

2

Opzet notulen maken

Een format maken voor notulen op basis van diverse bronnen

Open vragen

Medium

Langer

3.1.2

3

Notulen of gespreksverslag maken

Notulen maken van een vergadering en deze ter goedkeuring voorleggen aan de betrokkenen

Open vragen

Medium

Langer

3.1.2

4

Opzet projectplan maken

Een basisstructuur maken voor een projectplan op basis van diverse bronnen

Open vragen

Medium

Langer

3.1.3

5

Bouwplan probleemverkenning maken

Een verfijnd bouwplan maken voor een probleemverkenning

Open vragen

Pittig

Langer

3.1.3

6

Bouwplan onderzoeksrapport maken

Een globaal bouwplan maken voor een onderzoeksrapport met een verklarende centrale vraag

Open vragen

Pittig

Langer

3.1.4

-

Type argumenten voor een voorspelling benoemen

De onderdelen van een voorspelling ontrafelen

Open vraag

Pittig

Medium

3.1.5

-

Globaal bouwplan beoordelende tekst maken

Een globaal bouwplan maken voor een beoordelende tekst

Open vragen

Medium

Langer

3.1.5

7

Verfijnd bouwplan analyseren

Feedback geven op een bouwplan

Open vragen

Medium

Medium

3.1.5

8

Bouwplan beoordelen

Vragen beantwoorden over een bouwplan

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.1.6

9

Bouwplan advies maken

Een verfijnd bouwplan maken voor een adviestekst

Open vragen

Medium

Langer

3.1.8

10

Bouwplan beoordelen met checklist

Feedback geven op een bouwplan dat is gemaakt door een beleidsambtenaar

Open vragen

Medium

Medium

3.1.8

11

Bouwplan reflectieverslag beoordelen

Feedback geven op een bouwplan voor een reflectieverslag

Open vragen

Eenvoudig

Medium

3.1.8

12

Verfijnd bouwplan maken en beoordelen

Een verfijnd bouwplan maken voor een tekst die de student binnenkort moet schrijven

Open vraag

Medium

Langer

3.1.8

13

Bouwplan medestudent beoordelen

Feedback geven op het bouwplan van twee medestudenten

Open vraag

Medium

Medium

Oefeningen 3.2 Rapportonderdelen 

 

Nr.

Titel

Inhoud

Soort oefening

Moeilijkheids-graad

Duur

3.2.1

1

Titels kiezen

De beste kiezen uit een aantal titels

Multiple choice + onderbouwing

Eenvoudig

Kort

3.2.4

2

Samenvatting verbeteren

Een samenvatting van een scriptie verbeteren

Open vraag

Eenvoudig

Kort

3.2.4

3

Samenvatting beoordelen

Een samenvatting beoordelen uit een gemeentelijk rapport

Open vragen

Medium

Medium

3.2.6

4

Inhoudsopgave verbeteren

Verbetervoorstellen geven voor een inhoudsopgave uit een adviesrapport

Open vraag

Medium

Kort

3.2.6

5

Inhoudsopgave analyseren en beoordelen

Vragen beantwoorden naar aanleiding van de inhoudsopgave van een adviesrapport

Open vragen

Medium

Medium

3.2.6

6

Titels en inhoudsopgave beoordelen

De titels en inhoudsopgave beoordelen van een zelf gevonden rapport

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.2.8

7

Onderdelen inleiding markeren (1)

Het waarom-gedeelte, wat-gedeelte en hoe-gedeelte in een inleiding markeren

Markeer-oefening

Eenvoudig

Kort

3.2.8

8

Onderdelen inleiding markeren (2)

Het waarom-gedeelte, wat-gedeelte en hoe-gedeelte in een inleiding markeren

Markeer-oefening

Eenvoudig

Kort

3.2.8

9

Onderdelen inleiding markeren (3)

Het waarom-gedeelte, wat-gedeelte en hoe-gedeelte in een inleiding markeren

Markeer-oefening

Eenvoudig

Kort

3.2.8

10

Inleidingen vergelijken

Drie inleidingen vergelijken

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.2.8

11

Inleiding uitschrijven

Een inleiding uitschrijven aan de hand van een eerder gemaakt bouwplan

Open vraag

Medium

Medium

3.2.8

12

Inleiding analyseren en beoordelen

Een inleiding analyseren en beoordelen uit een literatuurverslag

Open vragen

Medium

Medium

3.2.8

13

Inleiding beoordelen en herschrijven

Een inleiding van een gemeentelijk rapport met een beoordelende centrale vraag beoordelen en herschrijven

Open vragen

Medium

Langer

3.2.9

14

Hoofdstuk beoordelen

Vragen beantwoorden over een hoofdstuk uit een gemeentelijk rapport

Open vragen

Medium

Medium

3.2.9

15

Hoofdstuk beoordelen en (deels) herschrijven

Een hoofdstuk van een adviesrapport beoordelen en deels herschrijven

Open vragen

Medium

Medium

3.2.10

16

Conclusie beoordelen

Een conclusie uit een beoordelende tekst beoordelen

Open vragen

Medium

Medium

3.2.12

17

APA-regels toepassen

De juiste APA- titelbeschrijving kiezen uit een aantal opties

Multiple choice

Medium

Kort

3.2.12

18

Titelbeschrijvingen maken

Zelf een juiste titelbeschrijving maken voor een aantal bronnen

Open vragen

Medium

Medium

3.2.12

19

Bibliografie beoordelen (1)

Feedback geven op de bibliografie van een scriptie

Open vraag

Eenvoudig

Kort

3.2.12

20

Bibliografie beoordelen (2)

Een bibliografie beoordelen aan de hand van de APA-normen

Open vraag

Pittig

Langer

Oefeningen 3.3 Onderbouwen 

 

Nr.

Titel

Inhoud

Soort oefening

Moeilijkheids-graad

Duur

3.3.1

1

Argumentatie analyseren

Een argumentatiestructuur maken van een aantal enkelvoudige redeneringen

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.3.2

2

Verzwegen argumenten expliciteren

De verzwegen argumenten aanvullen in een kort betoog

Open vraag

Eenvoudig

Kort

3.3.2

3

Argumentatiestructuren maken

Het onderbouwen van een aantal standpunten en daarvan een argumentatiestructuur maken

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.3.2

4

Indicatoren herkennen

Indicatoren identificeren voor zowel argumentatie als een standpunt

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.3.5

5

Argumentatie analyseren

Een argumentatiestructuur maken van een kort betoog in een aantal stappen

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.3.5

6

Argumentatiestructuur maken met tegenargumenten

Een argumentatiestructuur maken voor een betoogje met pro-argumenten, een tegenargument en een afweging

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.3.5

7

Jouw betoog analyseren

Een argumentatiestructuur maken van een zelfgeschreven kort betoog

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.3.6

8

Argumentatie analyseren

Een argumentatiestructuur maken van stukjes tekst

Open vragen

Medium

Medium

3.3.6

9

Argumentatie analyseren en verbeteren

Een argumentatiestructuur maken van stukjes tekst en verbetertips geven voor de presentatie van de argumentatie

Open vragen

Medium

Medium

3.3.6

10

Betoog analyseren

Een aantal analysevragen over een betoog beantwoorden

Open vragen (en een video)

Eenvoudig

Medium

3.3.6

11

Betoog analyseren en beoordelen

Een complex betoog uit de Volkskrant analyseren en beoordelen

Open vragen

Pittig

Langer

3.3.6

12

Ingezonden brieven analyseren

Een argumentatiestructuur maken van twee zelf gezochte ingezonden brieven uit een kwaliteitskrant

Open vraag

Medium

Medium

3.3.7

13

Meningsverschil analyseren

Van een eigen meningsverschil zowel de voorstanders- als tegenstanderskant analyseren en een compromis zoeken

Open vragen

Medium

Langer

3.3.7

14

Betoog analyseren en verbeteren

Een complex betoog  analyseren en een bouwplan maken voor een verbeterde versie

Open vragen

Pittig

Langer

3.3.8

15

Redeneringen beoordelen

Diverse redeneringen beoordelen

Open vragen (en een video)

Medium

Medium

3.3.9

16

Feitelijke standpunten beoordelen

Aangeven onder welke voorwaarden je een specifieke bewering accepteert

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.3.10

17

Verklaringen analyseren en beoordelen

Een argumentatiestructuur maken en beoordeling geven van een aantal verklarende standpunten

Open vragen

Medium

Medium

3.3.10

18

Verklaring opzetten en verbeteren

Zelf een betoog opzetten en verbeteren voor een verklarend standpunt

Open vragen

Medium

Medium

3.3.11

19

Voorspellingen analyseren en beoordelen

Een aantal voorspellingen analyseren en beoordelen

Open vragen

Medium

Medium

3.3.11

20

Voorspelling opzetten en verbeteren

Zelf een betoog opzetten en verbeteren voor een voorspellend standpunt

Open vragen

Eenvoudig

Kort

3.3.12

21

Criteria analyseren en beoordelen

De criteria voor twee zelf gezochte beoordelende standpunten analyseren en beoordelen

Open vragen

Medium

Medium

3.3.12

22

Redeneringen analyseren, beoordelen en onderbouwen

Een aantal redeneringen analyseren, beoordelen en onderbouwen. En antwoorden vergelijken met twee medestudenten

Open vragen

Medium

Medium

3.3.13

23

Typen standpunten benoemen

Het juiste type benoemen van een aantal standpunten

Multiple choice

Eenvoudig

Kort

3.3.13

24

Standaardgeschil-punten analyseren en beoordelen

Een betoog analyseren en beoordelen aan de hand van de standaardgeschilpunten

Open vragen

Medium

Medium

3.3.13

25

Verschil voorstanders- en tegenstanderspositie analyseren

Een standpunt onderbouwen vanuit zowel de voorstanders- als tegenstanderspositie

Open vragen

Pittig

Langer

3.3.13

26

Drogredenen herkennen

Drogredenen herkennen in korte teksten of cartoons

Multiple choice

Eenvoudig

Kort

3.3.13

27

Advies opzetten en beoordelen

Een eigen betoog opzetten en beoordelen voor een adviserend standpunt

Open vragen

Medium

Medium

3.3.13

28

Advies analyseren en beoordelen

De argumentatie voor een advies analyseren en beoordelen uit een zelf gezocht adviesrapport

Open vragen

Pittig

Langer

3.3.14

29

Betrouwbare bronnen benoemen

Diverse bronnen beoordelen op geschiktheid om te gebruiken in een literatuurverwijzing

Multiple choice

Eenvoudig

Kort

Hoofdstuk 4 De formuleerfase

Oefeningen hoofdstuk 4 

 

Nr.

Titel

Inhoud

Soort oefening

Moeilijkheids-graad

Duur

4.1.2

1

Samenhang binnen alinea's (1)

Tekststructurerend commentaar, signaalwoorden en verwijswoorden markeren in een tekst

Markeer-oefening

Eenvoudig

Kort

4.1.2

2

Samenhang binnen alinea's (2)

Een stuk tekst analyseren en verbeteren

Open vragen

Medium

Langer

4.2.1

3

Complexe zinnen herschrijven

Zinnen herschrijven

Open vragen

Medium

Medium

4.2.2

4

Fouten benoemen

De juiste tekst koppelen aan een bepaalde taalfout

Sleepoefening

Eenvoudig

Kort

4.2.2

5

Hoofdzinnen verbeteren

Zinnen herschrijven waarbij onterecht hoofdzinnen aan elkaar geplakt worden

Open vragen

Eenvoudig

Medium

4.2.2

6

Fouten benoemen en verbeteren

Zinnen met taalfouten analyseren en herschrijven

Open vragen

Medium

Medium

4.2.3

7

Stijlfactoren benoemen

De juiste tekst koppelen aan een bepaalde stijlfactor

Sleepoefening

Eenvoudig

Kort

4.2.3

8

Voorzetseluitdrukkingen markeren

Voorzetsels en voorzetseluitdrukkingen in een korte tekst markeren

Markeer-oefening

Eenvoudig

Kort

4.2.3

9

Zinnen analyseren en herschrijven

Aangeven wat er onduidelijk is in een aantal zinnen en deze herschrijven

Open vragen

Medium

Medium

4.2.3

10

Hulpwerkwoorden markeren

Lijdende vorm en toekomende tijd markeren in een korte tekst

Markeer-oefening

Eenvoudig

Kort

4.2.3

11

Actief schrijven

Een aantal passieve zinnen herschrijven in actieve zinnen

Open vragen

Eenvoudig

Kort

4.2.4

12

Fouten benoemen

Stijlfouten benoemen in diverse zinnen

Open vragen

Medium

Kort

4.2.4

13

Stijlspel

Ludiek groepspel waarbij een zo lang mogelijke ambtelijke (grammaticaal correcte) zin geschreven moet worden

Open vragen

Medium

Langer

4.2.4

14

Stijlfactoren benoemen

De juiste tekst koppelen aan een bepaalde stijlfactor

Sleepoefening

Eenvoudig

Kort

4.2.4

15

Stijlfouten herkennen en verbeteren

Zinnen analyseren en herschrijven

Open vragen

Medium

Medium

4.3.1

16

Beweringen onderbouwen

Aangeven welke beweringen in een tekst onvoldoende onderbouwd worden en hoe dit opgelost kan worden

Open vragen

Eenvoudig

Kort

4.3.1

17

Efficiënt verwijzen

Overbodige literatuurverwijzingen uit een tekst halen

Open vraag

Eenvoudig

Kort

4.3.1

18

Juiste bronvermelding toevoegen

Tekst aanvullen met een juiste bronvermelding

Open vragen

Medium

Medium

4.3.1

19

Bronvermeldingen corrigeren

Bronvermeldingen  beoordelen en zo nodig verbeteren

Open vragen

Eenvoudig

Kort

4.3.2

20

Plagiaat en fraude herkennen

Specifieke gevallen beoordelen of er sprake is van plagiaat, misbruik van copyright of fraude

Multiple choice

Eenvoudig

Kort

Hoofdstuk 5 De correctiefase

Oefeningen hoofdstuk 5 

 

Nr.

Titel

Inhoud

Soort oefening

Moeilijkheids-graad

Duur

5.1.1

1

D/t-fouten herkennen

18 vragen over werkwoordspelling

Multiple choice

Eenvoudig

Kort

5.1.1

2

Werkwoordspelling checken

Fouten in de werkwoordspelling herkennen en verbeteren

Open vragen

Eenvoudig

Kort

5.1.2

3

Spelling checken

Aangeven of het onderstreepte tekstgedeelte juist of onjuist is gespeld en waarom

Multiple choice

Medium

Kort

5.1.2

4

Samenstellingen checken

Spelfouten in zinnen herkennen en verbeteren

Open vragen

Medium

Kort

5.1.3

5

Spel- en taalfouten herkennen

Spel- en taalfouten herkennen in de categorie ‘overig’

Multiple choice

Medium

Kort

5.1.3

6

Met cijfers omgaan

De regels voor het gebruik van cijfers  opzoeken in toepassen in voorbeeldzinnen

Open vragen

Medium

Medium

5.1.3

7

Taalfouten corrigeren

Taalfouten zoeken en verbeteren in zinnen

Open vragen

Medium

Medium

5.1.3

8

Tekst corrigeren

Taal-, stijl- en bronvermeldingsfouten in een tekst herkennen en verbeteren (per alinea)

Open vragen

Pittig

Langer

5.2

9

Interpunctiefouten herkennen

Interpunctiefouten in zinnen benoemen en toelichten

Multiple choice + onderbouwing

Medium

Kort

5.2

10

Zinnen corrigeren

Interpunctie- en andere taalfouten verbeteren in zinnen

Open vragen

Medium

Medium

5.2

11

Tekst corrigeren

Taal- en bronvermeldingsfouten in een tekst herkennen en corrigeren (per alinea)

Open vragen

Pittig

Langer

5.3

12

Lay-out beoordelen

Twee zelf gevonden rapporten uit de praktijk beoordelen op de besproken opmaakaspecten

Open vragen

Medium

Medium

5.4

13

Checklist gebruiken

Een zelf gevonden rapport beoordelen en becijferen aan de hand van de checklist

Open vragen

Pittig

Langer

5.4

14

Eigen tekst beoordelen

Een eigen tekst beoordelen aan de hand van de checklist

Open vragen

Pittig

Langer

5.4

15

Tekst corrigeren

Een literatuurverslag per alinea corrigeren op opmaak en formulering

Open vragen

Pittig

Langer

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.