Zelflerenrapporteren - 2e druk
Overzichten > Chronologisch overzicht voorbeelden en schema's

Chronologisch overzicht voorbeelden en schema's

Hoofdstuk 1 De basis

Voorbeelden en schema's hoofdstuk 1 

Voorbeeld korte adviestekst over Magnetic Resonance Imaging

1.2, oef. 3

Voorbeeld inleiding uit adviesrapport/afstudeerscriptie over duurzaam inkopen

1.2, oef. 5

Overzicht teksteisen

1.3

Voorbeeld inleiding uit beoordelende tekst over de vraag: in hoeverre kan Nederland gekwalificeerd worden als belastingparadijs?

1.3, oef. 7

Hoofdstuk 2 De analysefase

Voorbeelden en schema's hoofdstuk 2 

Voorbeeld publieksanalyse

2.1, oef. 1

Voorbeelden vijf typen centrale vragen

2.2.2 - 2.2.4

Checklist tijdsplanning maken

2.3

Voorbeeld tijdsplanning rapport schrijven

2.3, oef. 12

Basisstructuur adviserende tekst

2.4, oef. 14

Voorbeeld globaal bouwplan adviserende tekst

2.4, oef. 14

Hoofdstuk 3 De bouwplanfase

Voorbeelden en schema's 3.1 Structureren 

Basisstructuur beoordelende tekst

3.1

Twee voorbeelden handgeschreven bouwplannen

3.1.1

Voorbeeld handgeschreven bouwplan beoordelende tekst met de centrale vraag: met welk cijfer wordt deze opdracht beoordeeld?

3.1.1, oef. 1

Basisstructuur beschrijvende tekst

3.1.2

Basisstructuur notulen

3.1.2, oef. 2

Basisstructuur projectplan

3.1.2, oef. 4

Basisstructuur probleemverkenning met een verklarende centrale vraag

3.1.3

Basisstructuur onderzoeksrapport

3.1.3

Voorbeeld verfijnd bouwplan verklarende probleemverkenning met de centrale vraag: wat zijn de problemen met teken en waardoor worden deze problemen veroorzaakt?

3.1.3, oef. 5

Voorbeeld globaal bouwplan onderzoeksrapport met de verklarende centrale vraag: waarom verdienen vrouwen in Nederland minder dan mannen in vergelijkbare banen?

3.1.3, oef. 6

Basisstructuur voorspellende tekst

3.1.4

Basisstructuur beoordelende tekst

3.1.5

Voorbeeld globaal bouwplan beoordelende tekst met de centrale vraag: welke vouwfiets is het meest geschikt voor de met de trein reizende forens?

3.1.5

Voorbeeld verfijnd bouwplan beoordelende tekst met de centrale vraag: in hoeverre kan Nederland gekwalificeerd worden als belastingparadijs?

3.1.5, oef. 7

Voorbeeld bouwplan (in wording) beoordelende tekst over de centrale vraag: in hoeverre voldoet het onderzoek O’Gorman e.a. aan de beoordelingscriteria betrouwbaarheid, interne validiteit en generaliseerbaarheid?

3.1.5, oef. 8

Basisstructuur adviserende tekst

3.1.6

Model: standaardgeschilpunten

3.1.6

Basisstructuur onderzoeksrapport

3.1.6

Voorbeeld verfijnd bouwplan adviserende tekst met de centrale vraag: welke acties moet de zwemvereniging op korte termijn ondernemen om nieuwe trainers te vinden, zodat de continuïteit van de trainingen gewaarborgd wordt en voldoende techniektrainingen gegeven kunnen worden?

3.1.6, oef. 9

Voorbeeld hoofdstukbouwplan

3.1.7

Checklist bouwplan

3.1.8

Voorbeeld bouwplan reflectieverslag stage

3.1.8, oef. 11

Voorbeelden en schema's 3.2 Rapportonderdelen 

Voorbeelden titels

3.2.1, oef. 1

Voorbeeld omslag

3.2.2

Voorbeeld titelpagina

3.2.3

Voorbeeld samenvatting bachelorscriptie

3.2.4, oef. 2

Voorbeeld voorwoord

3.2.5

Voorbeeld inhoudsopgave

3.2.6

Voorbeeld begrippenlijst

3.2.7

Voorbeeld symbolenlijst

3.2.7

Voorbeeld inleiding adviestekst

3.2.8, oef. 7

Voorbeeld inleiding (stage)reflectieverslag

3.2.8, oef. 8

Voorbeeld inleiding literatuurverslag

3.2.8, oef. 9

Voorbeeld figuur

3.2.9

Voorbeelden bibliografie/titelbeschrijvingen volgens APA

3.2.12 (2)

Voorbeelden en schema's 3.3 Onderbouwen 

Hoofdstuk 3.3 Onderbouwen

Voorbeeld enkelvoudige argumentatie

3.3.1

Voorbeelden verzwegen argumenten

3.3.1

Voorbeeld onderschikkende argumentatie

3.3.2

Voorbeeld meervoudige argumentatie

3.3.3

Voorbeelden nevenschikkende argumentatie

3.3.4

Voorbeeld concessieve argumentatie

3.3.5

Voorbeelden signaalwoorden die op argumentatie duiden

3.3.6

Voorbeelden argumentatiestructuren in oefeningen

Oef. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 22, 24 en 25

Voorbeelden beoordelingen argumentatie

3.3.8 - 3.3.12 en oef. 15, 16, 17, 19, 2224

Model: standaardgeschilpunten

3.3.13

Hoofdstuk 4 De formuleerfase

Voorbeelden en schema's hoofdstuk 4  

Voorbeelden duidelijke alinea’s

4.1.1

Stappenplan herschrijven zinnen

4.2.1

Voorbeelden herschreven zinnen

4.2.1 – 4.2.4, oef. 3, 5, 6, 9, 1115

Voorbeelden bronvermeldingen in de tekst volgens APA

4.3.1, oef. 17, 1819

Voorbeelden plagiaat en fraude

4.3.2, oef. 20

Hoofdstuk 5 De correctiefase

Voorbeelden en schema's hoofdstuk 5 

Voorbeelden spelfouten (en hun correctie)

5.1 en oef. 1 - 11oef. 15

Voorbeelden interpunctiefouten (en hun correctie)

5.2 en oef. 9 - 11oef. 15

Aandachtspunten lay-out

5.3

Checklist voor correctie (eind)tekst

5.4

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.